Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden

Wanneer u onze website https://sports-nutrition.nl bezoekt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Dit omvat ook alle toepasselijke wetten en voorschriften, en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u deze niet gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Sports-Nutrition te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

1. De materialen wijzigen of kopiëren;
2. Het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
3. Proberen software op de website van Sports-Nutrition te decompileren of reverse-engineeren;
4. Eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of het materiaal overdragen aan een andere persoon of het materiaal “spiegelen” op een andere server.

3. Disclaimer

De materialen op de website van Sports-Nutrition worden geleverd op een ‘zoals het is’-basis. Sports-Nutrition geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hiermee alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Verder geeft Sports-Nutrition geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

Sports-Nutrition of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om het materiaal op de website van Sports-Nutrition te gebruiken, zelfs als Sports-Nutrition of een door Sports-Nutrition geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Omdat sommige autoriteiten geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor belangrijke of secundaire schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van Sports-Nutrition verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Sports-Nutrition garandeert niet dat de materialen op haar site accuraat, volledig of actueel zijn. Sports-Nutrition kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Sports-Nutrition doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links

Sports-Nutrition heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Sports-Nutrition van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Sports-Nutrition kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Scroll naar boven